Read more about the article Pojam transfera
kabinet agor ai stav o transferu

Pojam transfera

Pojam transfera   Psihološki transferi predstavljaju pojam koji se koristi u psihologiji (i u određenim psihoterapijama), a odnose se na prenos osećanja, mišljenja, stavova ili iskustava koje pacijent ima sa…

Continue ReadingPojam transfera