Drugo lice straha

Noć je, kasna jesen, tmurno je i hladno, zlokobno. Vraćate se kući pustom ulicom, sami. Iza sebe čujete korake koji Vam se ubrzano približavaju...Šta osećate? O čemu razmišljate?  Većina ljudi…

Continue Reading Drugo lice straha

Tipovi šizofrenije

U prethodnom tekstu pisala sam o mentalnom poremećaju koji je najčešći poremećaj iz grupe psihoza, o uopštenim karakteristikama po kojima se on razlikuje od ostalih psihotičnih poremećaja. U ovom tekstu…

Continue Reading Tipovi šizofrenije