Kako da porastem?

Jedna od popularnih pretraga na internetu je “Kako da porastem?”. Ovo je pitanje koje postavljaju tinejdžeri i oni koji se tom periodu približavaju. Ono predstavlja signal da je slika tela…

Continue Reading Kako da porastem?
Emocije
Diverse friends covered with emoticons

Emocije

Šta je to emocija? Emocije predstavljaju uzbudjenje našeg organizma koje nastaje kao reakcija na neki dogadjaj. Mi svesno ili nesvesno možemo opaziti  neki dogadjaj, ali to nije dovoljno da u…

Continue Reading Emocije
Kako  da nam se deca osećaju sigurno?
little girl with dad dressed in super heroes, happy loving family, father and daughter playing outdoors, family values

Kako da nam se deca osećaju sigurno?

U ovom tekstu bavila sam se time šta možete da uradite da pomognete detetu da bi se osećalo sigurno kada se svi suočavamo sa neizvesnom budućnošću. U svojim pokušajima da…

Continue Reading Kako da nam se deca osećaju sigurno?
Moje sigurno mesto
A beautiful tree in the middle of a field covered with grass with the tree line in the background

Moje sigurno mesto

Većina nas ima mnogo stresa u svakodnevnom životu, nemamo vremena da sednemo i razmislimo a kamo li da odemo na neki odmor, a čak i kada se nalazimo na odmoru…

Continue Reading Moje sigurno mesto

Kako kognitivno-bihejvioralna terapija tumači psihološke probleme i kako se sa njima bori?

Kognitivno- bihejvioralna terapija je psihoterapija zasnovana na pretpostavci da humani subjekt – individua kroz svoj proces odrastanja uči određene modele ponašanja, emotivnog reagovanja i načina gledanja na svet, druge ljude…

Continue Reading Kako kognitivno-bihejvioralna terapija tumači psihološke probleme i kako se sa njima bori?