Pojam transfera

 

Psihološki transferi predstavljaju pojam koji se koristi u psihologiji (i u određenim psihoterapijama), a odnose se na prenos osećanja, mišljenja, stavova ili iskustava koje pacijent ima sa jednom osobom, na drugu osobu, a da toga nije svestan. Ova pojava se često javlja kada postoji sličnost između dve situacije, osoba ili objekata koje su uključene u transfer.

Na primer, osoba koja je imala teško detinjstvo sa roditeljima, može imati teškoće u odrasloj dobi u stvaranju zdravih partnerskih odnosa. Ona može preneti osećaj besa ili nesigurnosti koje je doživela u odnosu sa roditeljima, na svog partnera, čak i ako ovaj nema veze sa uzrokom tih osećanja. Slično tome, u psihologiji je često prisutan fenomen pomeranja koji je neretko pomešan sa transferom. Neke situacije koje nemaju (na prvi pogled) veze sa inicijalnom uznemirujućom situacijom, umeju da proizvedu anksioznost ili uznemirenost. Moramo zapamtiti da pomeranje sa jednih na drugih situacija nije transfer. Transfer podrazumeva emocije koje se javljaju u odnosu sa nekim (u psihoterapiji sa terapeutom) a koje zapravo nemaju veze sa tom datom osobom, već predstavljaju ostatke iz prošlosti koje mi danas posmatramo u ponašanju, emocijama, mislima, date osobe.

Transferi su neosvešćeni procesi, pa osoba često nije svesna da se ova pojava događa. Međutim, to ne znači da ovi procesi nemaju značajan uticaj na ponašanje, mišljenje i emocije osobe. Zbog toga je važno da psihoterapeuti prepoznaju ove procese i pomažu osobi da ih razume i prevaziđe. Kroz psihoterapiju, osoba može da postane svesna svojih transfera i da nauči da upravlja svojim osećanjima i reakcijama na njih. Ako je ozbiljnost mentalne bolesti koje osoba ima velika, najčešće su transferi jaki, ako je manja, i sami transferi su slabijeg intenziteta.

Postoje različite vrste transfera i njegove različite klasifikacije, pa tako pričamo o pozitivnom, negativnom, agresivnom, erotskom, neurotskom, psihotičnom, itd.