Cena terapijske usluge u toku radnog vremena zavisi od terapijske usluge. Generalno, cena terapeutske seanse za vreme radnog vremena je 3,000 din.

Ohrabrujemo Vas da nas kontaktirate za besplatni informativni razgovor da bismo videli koja vrsta terapije bi Vam najviše odgovarala i koja bi bila najkorisnija za Vas.

*za detaljne cene pojedinačnih usluga pogledajte cenovnik.

Ako želite da zakažete besplatnu seansu, seansu za upoznavanje, koja traje 30 minuta, molimo Vas pišite našoj menadžerki koja će Vam  ponuditi prvi mogući besplatan termin. Imajte na umu da svaki terapeut ima samo 2 besplatna termina nedeljno, pa shodno tome, može se desiti da lista čekanja bude duža.

Hvala.

Maja Delibašić, psiholog, sertifikovana
transakciono analitička psihoterapeutkinja, praktičarka terapije igrom

 

Cene seanse u toku radnog vremena od 9 – 17 č,
radnim danima od ponedeljka do petka:

Terapija igrom 30 min.  2,000 din.

Individualna psihoterapija/psihološko savetovanje 50
min.  3,000 din.

Individualna online psihoterapija/psihološko savetovanje
inostranstvo 50 min. 30 evra

Partnersko/bračno savetovanje 75 min. 4,000 din.

Partnersko/bračno savetovanje inostranstvo 75 min. 40 evra.

Grupna terapija 120 min. 1,500 din.

Terapija razvojnih poremećaja 50 min. 3.000 din.

Psihološke radionice 800 din. po učesniku.

Cene seansi nakon radnog vremena posle 17 č,
radnim danima od ponedeljka do petka:

Individualna psihoterapija/psihološko savetovanje 50 min. 
3,500 din.

Individualna online psihoterapija/psihološko savetovanje
inostranstvo 50 min. 35 evra

Cene seansi tokom vikenda i hitne seanse:

Individualna psihoterapija/psihološko savetovanje 50 min. 
4,000 din.

Individualna online psihoterapija/psihološko savetovanje
inostranstvo 50 min. 40 evra

 

 

Marija Mijatović, psiholog, transakciono
analitički psihoterapeut u superviziji

 

Cene seansi u toku radnog vremena od 9 – 17 č,
radnim danima od ponedeljka do petka:

Individualna psihoterapija/psihološko savetovanje 50 min. 
2,500 din.

Individualna online psihoterapija/psihološko savetovanje
inostranstvo 50 min.  25 evra.

Cene seansi nakon radnog vremena posle 17 č,
radnim danima od ponedeljka do petka:

Individualna psihoterapija/psihološko savetovanje 50 min. 
3,000 din.

Individualna online psihoterapija/psihološko savetovanje
inostranstvo 50 min.  30 evra.

Cene seansi tokom vikenda i hitne seanse:

Individualna psihoterapija/psihološko savetovanje 50 min. 
3,500 din.

Individualna online psihoterapija/psihološko savetovanje
inostranstvo 50 min.  35 evra.

 

 

Bojana Ljubisavljević, psiholog, psihološki
savetnik, edukant geštalt psihoterapije

 

Cene seansi u toku radnog vremena od 9 – 17 č,
radnim danima od ponedeljka do petka:

Terapija igrom 30 min.  2,000 din.

Individualna psihoterapija/psihološko savetovanje 50 min. 
2,500 din.

Individualna online psihoterapija/psihološko savetovanje
inostranstvo 50 min.  25 evra.

Partnersko/bračno savetovanje 75 min. 4,000 din.

Partnersko/bračno savetovanje inostranstvo 75 min. 40 evra.

Cene seansi nakon radnog vremena posle 17 č,
radnim danima od ponedeljka do petka:

Individualna psihoterapija/psihološko savetovanje 50 min. 
3,000 din.

Individualna online psihoterapija/psihološko savetovanje
inostranstvo 50 min.  30 evra.

Cene seansi tokom vikenda i hitne seanse:

Individualna psihoterapija/psihološko savetovanje 50 min. 
3,500 din.

Individualna online psihoterapija/psihološko savetovanje
inostranstvo 50 min.  35 evra.

Cenovnik psihološkog testiranja:

Psihološko testiranje odraslih i adolescenata  6,000
din.

Psihološko testiranje dece školskog uzrasta  5,000 din.

Psihološko testiranje dece predškolskog uzrasta  3,600 din.

Individualna online psihoterapija/psihološko savetovanje ne
engleskom jeziku 50 min. 35 evra.

 

 

Ana Mitrović, diplomirani psiholog,
licencirani bihejvioralni kognitivni psihoterapeut

 

Cene seansi u toku radnog vremena od 9 – 17 č,
radnim danima od ponedeljka do petka:

Individualna psihoterapija/psihološko savetovanje 50
min.  3,000 din.

Individualna online psihoterapija/psihološko savetovanje
inostranstvo 50 min. 30 evra

Cene seansi nakon radnog vremena posle 17 č,
radnim danima od ponedeljka do petka:

Individualna psihoterapija/psihološko savetovanje 50 min. 
3,500 din.

Individualna online psihoterapija/psihološko savetovanje
inostranstvo 50 min. 35 evra

Cene seansi tokom vikenda i hitne seanse:

Individualna psihoterapija/psihološko savetovanje 50 min. 
4,000 din.

Individualna online psihoterapija/psihološko savetovanje
inostranstvo 50 min. 40 evra

 

 

Milica Hinić, psihoterpaeut, licencirani
psihodramski psihoterpaeut

 

Cene seansi u toku radnog vremena od 9 – 17 č,
radnim danima od ponedeljka do petka:

Individualna psihoterapija/psihološko savetovanje 50
min.  3,000 din.

Individualna online psihoterapija/psihološko savetovanje
inostranstvo 50 min. 30 evra

Partnersko/bračno savetovanje 75 min. 4,000 din.

Partnersko/bračno savetovanje inostranstvo 75 min. 40 evra.

Cene seansi nakon radnog vremena posle 17 č,
radnim danima od ponedeljka do petka:

Individualna psihoterapija/psihološko savetovanje 50 min. 
3,500 din.

Individualna online psihoterapija/psihološko savetovanje
inostranstvo 50 min. 35 evra

Cene seansi tokom vikenda i hitne seanse:

Individualna psihoterapija/psihološko savetovanje 50 min. 
4,000 din.

Individualna online psihoterapija/psihološko savetovanje
inostranstvo 50 min. 40 evra

Individualna online psihoterapija/psihološko savetovanje ne
engleskom jeziku 50 min. 35 evra.

Grupna terapija 120 min. 1,500 din.

 

Sava Serafimović, diplomirani psiholog, OLI psihodinamska

 integrativna psihoterpiaja u superviziji

 

Cene seansi u toku radnog vremena od 9 – 17 č,
radnim danima od ponedeljka do petka:

Individualna psihoterapija/psihološko savetovanje 50
min.  2,500 din.

Individualna online psihoterapija/psihološko savetovanje
inostranstvo 50 min. 25 evra

Cene seansi nakon radnog vremena posle 17 č,
radnim danima od ponedeljka do petka:

Individualna psihoterapija/psihološko savetovanje 50 min. 
3,000 din.

Individualna online psihoterapija/psihološko savetovanje
inostranstvo 50 min. 30 evra

Cene seansi tokom vikenda i hitne seanse:

Individualna psihoterapija/psihološko savetovanje 50 min. 
3,500 din.

Individualna online psihoterapija/psihološko savetovanje
inostranstvo 50 min. 35 evra

 

 

Milica Mitrović, psiholog,
licencirani bihejvioralni kognitivni psihoterapeut

 

Cene seansi u toku radnog vremena od 9 – 17 č,
radnim danima od ponedeljka do petka:

Individualna psihoterapija/psihološko savetovanje 50
min.  3,000 din.

Individualna online psihoterapija/psihološko savetovanje
inostranstvo 50 min. 30 evra

Cene seansi nakon radnog vremena posle 17 č,
radnim danima od ponedeljka do petka:

Individualna psihoterapija/psihološko savetovanje 50 min. 
3,500 din.

Individualna online psihoterapija/psihološko savetovanje
inostranstvo 50 min. 35 evra

Cene seansi tokom vikenda i hitne seanse:

Individualna psihoterapija/psihološko savetovanje 50 min. 
4,000 din.

Individualna online psihoterapija/psihološko savetovanje
inostranstvo 50 min. 40 evra

 

 

Biljana Jovanović, diplomirani psiholog,
specijalista medicinske psihologije, bračni savetnik u 

okviru sistemske porodične psihoterpaije

 

Cene seansi u toku radnog vremena od 9 – 17 č,
radnim danima od ponedeljka do petka:

Individualna psihoterapija/psihološko savetovanje 50
min.  3,500 din.

Individualna online psihoterapija/psihološko savetovanje
inostranstvo 50 min. 35 evra

Cene seansi nakon radnog vremena posle 17 č,
radnim danima od ponedeljka do petka:

Individualna psihoterapija/psihološko savetovanje 50 min. 
3,000 din.

Individualna online psihoterapija/psihološko savetovanje
inostranstvo 50 min. 30 evra

Cene seansi tokom vikenda i hitne seanse:

Individualna psihoterapija/psihološko savetovanje 50 min. 
4,000 din.

Individualna online psihoterapija/psihološko savetovanje
inostranstvo 50 min. 40 evra


Žarko Petrović, diplomirani psiholog,
licencirani bihejvioralni kognitivni psihoterapeut

 

Cene seansi 

uživo individualna psihoterapija/psihološko savetovanje 60
min.  35evra.

online individualna psihoterapija/psihološko savetovanje 60
min. 35evra.

 Cene seansi tokom vikenda i hitne
seanse:

uživo individualna psihoterapija/psihološko savetovanje 60
min. 50 evra.

online individualna psihoterapija/psihološko savetovanje 60
min.  50 evra.5