Cena terapijske usluge u toku radnog vremena zavisi od terapijske usluge. Generalno, cena terapeutske seanse za vreme radnog vremena je 3,000 din.

Ohrabrujemo Vas da nas kontaktirate za besplatni informativni razgovor da bismo videli koja vrsta terapije bi Vam najviše odgovarala i koja bi bila najkorisnija za Vas.

*za detaljne cene pojedinačnih usluga pogledajte cenovnik.

Ako želite da zakažete besplatnu seansu, seansu za upoznavanje, koja traje 30 minuta, molimo Vas pišite našoj menadžerki koja će Vam  ponuditi prvi mogući besplatan termin. Imajte na umu da svaki terapeut ima samo 2 besplatna termina nedeljno, pa shodno tome, može se desiti da lista čekanja bude duža.

Hvala.

Maja Delibašić, psiholog, sertifikovana transakciono analitička psihoterapeutkinja, praktičarka terapije igrom

 

 Cene seanse u toku radnog vremena od 9 – 17 č, radnim danima od ponedeljka do petka:

Terapija igrom 30 min.  2,000 din.

uživo individualna psihoterapija/psihološko savetovanje 50 min.  3,000 din.

online individualna psihoterapija/psihološko savetovanje 50 min.  3,600 din.

 Partnersko/bračno savetovanje 75 min. 4,000 din.

Grupna terapija 120 min. 1,200 din.

Terapija razvojnih poremećaja 50 min. 3.000 din.

Psihološke radionice 800 din. po učesniku.

 Cene seansi nakon radnog vremena posle 17č, radnim danima od ponedeljka do petka:

uživo individualna psihoterapija/psihološko savetovanje 50 min.  3,600 din.

online individualna psihoterapija/psihološko savetovanje 50 min.  4,200 din.

 Cene seansi tokom vikenda i hitne seanse:

uživo individualna psihoterapija/psihološko savetovanje 50 min.  4,200 din.

online individualna psihoterapija/psihološko savetovanje 50 min.  4,800 din.

Marija Mijatović, psiholog, transakciono analitički psihoterapeut u superviziji

 

Cene seansi u toku radnog vremena od 9 – 17 č, radnim danima od ponedeljka do petka:

uživo individualna psihoterapija/psihološko savetovanje 50 min.  2,400 din.

online individualna psihoterapija/psihološko savetovanje 50 min.  3,000 din.

Cene seansi nakon radnog vremena posle 17 č, radnim danima od ponedeljka do petka:

uživo individualna psihoterapija/psihološko savetovanje 50 min.  3,000 din.

online individualna psihoterapija/psihološko savetovanje 50 min. 3,600 din.

Cene seansi tokom vikenda i hitne seanse:

uživo individualna psihoterapija/psihološko savetovanje 50 min.  3,600 din.

online individualna psihoterapija/psihološko savetovanje 50 min.  4,200 din.

Bojana Ljubisavljević, psiholog, psihološki savetnik, edukant geštalt psihoterapije

 

Cene seansi u toku radnog vremena od 9 – 17 č, radnim danima od ponedeljka do petka:

Terapija igrom 30 min.  2,000 din.

uživo individualna psihoterapija/psihološko savetovanje 50 min.  2,400 din.

online individualna psihoterapija/psihološko savetovanje 50 min.  3,000 din.

 Partnersko/bračno savetovanje 90 min. 4,000 din.

Cene seansi nakon radnog vremena posle 17 č, radnim danima od ponedeljka do petka:

uživo individualna psihoterapija/psihološko savetovanje 50 min.  3,000 din.

online individualna psihoterapija/psihološko savetovanje 50 min.  3,600 din.

 Cene seansi tokom vikenda i hitne seanse:

uživo individualna psihoterapija/psihološko savetovanje 50 min.  3,600 din.

online individualna psihoterapija/psihološko savetovanje 50 min.  4,200 din.

Cenovnik psihološkog testiranja:

Psihološko testiranje odraslih i adolescenata  6,000 din.

Psihološko testiranje dece školskog uzrasta  5,000 din.

Psihološko testiranje dece predškolskog uzrasta  3,600 din.

Ana Mitrović, diplomirani psiholog, licencirani bihejvioralni kognitivni psihoterapeut

 

 Cene seansi u toku radnog vremena od 9 – 17 č, radnim danima od ponedeljka do petka:

uživo individualna psihoterapija/psihološko savetovanje 50 min.  2,400 din.

online individualna psihoterapija/psihološko savetovanje 50 min.  3,000 din.

Cene seansi nakon radnog vremena posle 17 č, radnim danima od ponedeljka do petka:

uživo individualna psihoterapija/psihološko savetovanje 50 min.  3,000 din.

online individualna psihoterapija/psihološko savetovanje 50 min.  3,600 din.

 Cene seansi tokom vikenda i hitne seanse:

uživo individualna psihoterapija/psihološko savetovanje 50 min.  3,600 din.

online individualna psihoterapija/psihološko savetovanje 50 min.  4,200 din.

 

Milica Hinić, psihoterpaeut, licencirani psihodramski psihoterpaeut

 

Cene seansi u toku radnog vremena od 9 – 17 č, radnim danima od ponedeljka do petka:

online individualna psihoterapija/psihološko savetovanje 50 min.  2,400 din.

na engleskom jeziku online individualna psihoterapija/psihološko savetovanje 50 min.  3,600 din.

Cene seansi nakon radnog vremena posle 17 č, radnim danima od ponedeljka do petka:

online individualna psihoterapija/psihološko savetovanje 50 min.  3,000 din.

na Engleskom jeziku online individualna psihoterapija/psihološko savetovanje 50 min.  4,200 din.

 Cene seansi tokom vikenda i hitne seanse:

online Individualna psihoterapija/psihološko savetovanje 50 min.  3,600 din.

na Engleskom jeziku online individualna psihoterapija/psihološko savetovanje 50 min.  4,800 din.

 

Žarko Petrović, diplomirani psiholog, licencirani bihejvioralni kognitivni psihoterapeut

 

Cene seansi u toku radnog vremena od 9 – 17 č, radnim danima od ponedeljka do petka:

uživo individualna psihoterapija/psihološko savetovanje 50 min.  3,600 din.

online individualna psihoterapija/psihološko savetovanje 50 min.  3,600 din.

 

Cene seansi nakon radnog vremena posle 17 č, radnim danima od ponedeljka do petka:

uživo individualna psihoterapija/psihološko savetovanje 50 min.  4,200 din.

online individualna psihoterapija/psihološko savetovanje 50 min.  4,200 din.

 Cene seansi tokom vikenda i hitne seanse:

uživo individualna psihoterapija/psihološko savetovanje 50 min.  6,000 din.

online individualna psihoterapija/psihološko savetovanje 50 min.  6,000 din.