Kako izgleda kognitivno-bihejvioralna psihoterapija?

Kognitivno-bihejvioralna terapija je terapijski pristup psihološkim problemima zasnovana na teorijskim pretpostavkama i činjenicama o psihološkim problemima kao posledici pogrešnog učenja da na određene situacije reagujemo na neadekvatan način.  Situacije (mesta,…

Continue Reading Kako izgleda kognitivno-bihejvioralna psihoterapija?