BKT metoda za lečenje iracionalnih strahova – ekspozicija (izlaganje)

Na osnovu teorijskih pretpostavki i laboratorijskih dokaza, bihejvioralno-kognitivna psihoterapija (KBT u nastavku) razvila je jednu od metoda lečenja strahova koja se zasniva na izlaganju osobe situacijama koje izazivaju strahove. Naime,…

Continue ReadingBKT metoda za lečenje iracionalnih strahova – ekspozicija (izlaganje)

Kako izgleda kognitivno-bihejvioralna psihoterapija?

Kognitivno-bihejvioralna terapija je terapijski pristup psihološkim problemima zasnovana na teorijskim pretpostavkama i činjenicama o psihološkim problemima kao posledici pogrešnog učenja da na određene situacije reagujemo na neadekvatan način.  Situacije (mesta,…

Continue ReadingKako izgleda kognitivno-bihejvioralna psihoterapija?