Naučnici iz oblasti psihologije i psihoterapije često su tragali i trgaju i dalje za metodama analiziranja i klasifikovanja različitih karakteristika koje čine lični identitet pojedinaca u svrhu što boljeg razumevanja ljudi. 

        Često ne shvatamo zašto se neki ljudi ponašaju tako kako se ponašaju, toliko različito od nas, a neki drugi slično nama. Svesni smo toga da ni ove sličnosti, kao ni razlike nisu odredjene time koliko nam je neko blizak ili ne, kad često u porodici nailazimo na ove razlike, a u najrazličitijim društvenim slojevima i kulturama ima pojedinaca po odredjenim karakteristikama sličnim nama i onih potpuno različitih. Čitajući ovaj tekst sa lakoćom ćete prepoznati kom tipu ličnosti pripadate, što će vam pomoći da bolje razumete sopstvene obrasce i predvidite ka kom od maladaptivnih ponašanja imate sklonost. Ovi tipovi  uklučuju karakter osobe, način predstavljanja drugima kroz karakteristična ponašanja i karakterističnu razvojnu istoriju date osobe (o čemu ću pisati u nekom  od narednih tekstova). 

      Stručnjacima, psihoterapeutima tipologija ličnosti olakšava pristup, pruža brže i bolje uspostavljanje kontakta i adekvatnije sagledavanje sveobuhvatne situacije u kojoj se pojedinac nalazi.  U tu svrhu razvijeno je puno različitih modela ličnosti.  Tipologija ličnosti za koju sam se ovom prilikom odlučila da je opišerm naziva se Teorija personalnih adaptacija i potiče iz Transakcione analize, mog bazičnog psihoterapijskog modaliteta. Ovaj model kao način za razumevanje ljudi i njihovog ponašanja nudi šest tipova ličnosti. Svih šest srećemo među zdravom populacijom, kao i medju kliničkom populacijom. Iako se njihovi nazivi poklapaju sa tradicionalnom podelom poremećaja ličnosti iz psihijatrijske prakse  oni  ne znače ni zdravlje ni patologiju, već predstavljaju adaptivne stilove, načine na koje se ličnost osobe prilagodila svetu u kom odrasta razvijajući na taj način određene karakteristike, osobine ličnosti. Poremećaji ličnosti predstavljaju dijagnostičke oznake uglavnom disfunkcionalnih aspekata ličnostii i mada se odredjene karakteristike svakog od poremećaja ličnosti sreću i kod zdravih osoba, te karakteristike nisu nužno negativne, osoba ih doživljava kao najbolju opciju za ispunjavanje očekivanja okoline. Iako svi ljudi u zavisnosti od situacije koriste ponašanja karakteristična za većinu personalnih adaptacija, svaki čovek ima svoje omiljene ,,stilove preživljavanja“ i sa tim u vezi dominantni tip ličnosti. 

Tipove ličnosti koje je razvrstao Pol Ver su:

 • Histerična
 • Opsesivno-kompulzivna
 • Paranoidna
 • Šizoidna
 • Pasivno-agresivna
 • Antisocijalna

Kako bi izbegao neminovnu negativnu konotaciju ovih naziva koji se vezuju za patološko i naglasio da oni sadrže i svoj pozitivni i negativni aspekt, Dzoins im je dao pomalo šaljive nazive i preformulisao ih je kao:

 • Entuzijastični hiperaktor (histerik, histrionik),
 • Odgovorni radoholičar (opsesivno-kompulzivan),
 • Brilijantni skeptik (paranoidan),
 • Kreativni sanjar (šizoidan),
 • Razigrani antagonista (pasivno-agresivan),
 • Šarmantni manipulator (antisocijalan)

Entuzijastični hiperaktori 

Ovu grupu čine oni koji su entuzijastični, zabavni, koji rado komuniciraju sa ljudima, otvoreni u kontaktu i prijatni za društvo. Imaju izraženu potrebu za pažnjom i odobravanjem i često pogrešno izjednačavaju pažnju sa ljubavlju, kada drugi ne obraćaju pažnju na njih osećaju se nevoljeno i nevažno. Umeju lepo da se obuku i vode racuna o svojoj spoljašnjosti. Dopadljvi su uglavnom zbog energije kojom plene, ali i zbog toga što nastoje da ugode drugima i razumeju kako se drugi osećaju.  Mogu biti zavisni  u odnosima, preterano se oslanjajući na druge. Preterano reaguju, često su emocionalno nestabilniji od drugih, a emocije su im u prvom planu, na osnovu njih rasudjuju o realnosti, dramatični su, zavodljivi, znaju biti egocentrični i sujetni. U problematičnim situacijama često reaguju bežanjem ili traženjem pomoći od drugih. Ako želite da sa njima uspostavite efikasan kontakt najbolje je da to uradite preko njihovih osećanja, nudeći im negu i podršku ili tako što ćete biti zabavni i razigrani. U psihoterapijskom radu sa ovom grupom ljudi najvažniji zadatak je da integrišu mišljenje sa osećanjima, kada u tome budu uspeli tek tada će moći da rade na promeni u ponašanju. Ako se pristupi direktno promeni ponašanja jave se njihove najveće odbrane jer oni su naučili da svoju vrednost uslovljavaju time koliko su uspešni u zadovoljenju tudjih potreba i ugadjanju drugih i ako neko kritikuje njihovo ponašanje osećaju da nisu OK. U nastojanju da ugode drugima često osećanje ljutnje prikrivaju osećanjima anksioznosti, tuge i zbunjenosti.

Odgovorni radoholičari 

Osobe sa ovim tipom ličnosti su prilagodljive, savesne, odgovorne, pouzdane, drugi ih vide kao perfekcioniste. Oni su osobe na koje se može osloniti. Uvek su uredni i lepo obučeni, svaka dlaka im je na svom mestu. Na telesnom nivou često su napeti, stegnuti u predelu ledja i teško im je da se opuste. Stalno su na oprezu da ih neko ne iskoristi, boje se da se emotivno prepuste drugoj osobi jer izjednačavaju predavanje sa podredjivanjem i slamanjem i često budu frustrirani u traženju ljubavi. Problem im je da uživaju u onome što su postigli svojim radom ne dozvoljavaju sebi da se opuste i zabave, ne znaju kada treba da prestanu sa radom. Imaju preterano strogu savest i sebi su najgori kritičari iako umeju i prema drugima da budu prilično kritični kada ne ispunjavaju njihove standarde. Oni puno razmišljaju kao što entuzijastični puno osećaju, ali često misle plitko i o svemu i svačemu, sa nemogućnošću da se usredsrede na rešavanje problema koji imaju. Često im je u psihoterapiji potrebno da shvate šta osećaju da bi mogli da reše problem koji imaju. Tek tada će moći da se opuste i zabave.

Brilijantni skeptik

Karakteriše ih krutost u mišljenju, grandioznost, projekcija. Vrlo su oprezni, vole da imaju kontrolu nad stvarima, dobro su informisani, obraćaju pažnju na detalje. Oblače se konzervativno izgledaju i postupaju ”kako treba“. Ambiciozni su, agresivni i takmičarski nastrojeni. U poslu vole da budu glavni i odgovorni, uvek žele da budu sigurni da rade pravu stvar kako se ne bi osramotili. Boje se da se oslobode svog odbrambenog stava da budu ranjivi da ne bi izgledali glupo. Najveći problem kod njih je što često ne proveravaju svoja opažanja već postupaju kao da su tačna. U mišljenju su često grandiozni i rigidni i stalno nastoje da prikriju duboko usadjena osećanja nesigurnosti i neadekvatnosti. U velikoj meri na druge projektuju ono što misle i osećaju i često okrivljuju druge. Skloni su ljubomori i zavisti kao i sumnji u motive drugih ljudi. Oni vole da budu pohvaljeni za jasno razmišljanje, dobro reaguju na negujući pristup, pružanje utehe i podrške, ali najpre komunikacijom mišljenja. Ako biste im prišli kroz igru ili pokušali da budete suviše bliski na početku odnosa osećaćete se nesigurno i posumnjaće u vaše motive.

Kreativni sanjar 

Ove osobe su povučene, pasivne, sanjari. Prijatno je biti u njihovom društvu, ali oni radije biraju samoću. Plaše se da bi posezanje za drugom osobom i postavljanje bilo kakvog zahteva dovelo do toga da se druga osoba oseti opterećenom njihovim potrebama. Skloni su dubokom razmišljanju i uživaju da traže odgovore na suštinska životna pitanja. Oni uživaju u bliskosti, ne vole ćaskanje. Oblačenje, udešavanje i materijalne stvari im nisu naročito važni.  Problem je što se mogu preterano prepustiti sanjarenju umesto da svoje razmišljanje sprovode u delo. Skloni su da brkaju maštu sa realnošu. U psihoterapijskom radu sa ovim tipom ličnosti važno je raditi na tome da sa vama podele svoja razmišljanja, nakon toga ih pozivati da misle o onome šta žele i šta mogu da urade kako bi dobili to što žele, a zatim praviti dogovor kako da to sprovedu u delo. Kada to prihvate, najveća promena dešava se na nivou njihovih osećanja, budu življi i energičniji. Ako želite da uspostavite efikasan kontakt sa njima važno je da to uradite kroz ponašanje, tako što ćete ih izvući iz njihove povučenosti, jasno im reći da očekujete da pričaju, da vas zanima šta imaju da kažu i podržite ih da direktno traže ono što žele.

Razigrani antagonista 

Dominantno ponašanje je agresivna pasivnost, uporni su u onome što ih interesuje, skloni da se opiru bilo kakvom usmeravanju od strane drugih ljudi. Oni su odani prijatelji, ali često imaju problema u odnosima jer su skloni da ulaze u borbe za moć. Oni često žele da se o njima vodi briga, ali im je teško da direktno traže ono što žele, ne daju jasno do znanja šta je to što žele, a zatim se žale kada to ne dobiju, kao da drugi unapred to treba da znaju. Osobe iz njihovog okruženja ih često opisuju kao one koji dižu nos i dure se. Vole pažnju, ali je često privlače na negativan način, takodje, skloni su da bliskost zamene borbom. Razigranost je često jedini način da im se pridje, jer će se tako opustiti i osetiti sigurno. Ako probate da im kažete šta da rade pružiće otpor, ako probate da ih angažujete u mišljenju lako će upasti u dileme tipa ili-ili. Pomeranje od razigranosti ka negovanju najbolji je način da ih pozovete da se bave svojim osećanjima. Kada konačno dožive i izraze osećanja koja su u detinjstvu morali da potiskuju, oni prestaju da se bore u svom razmišljanju.

Šarmantni manipulator

Ljudi sa ovom adaptacijom su šarmantne, harizmatične osobe, koje vole akciju i uzbudjenje, oni za koje se kaže da od života žele sve. Mnogo energije ulažu u svoj imidž i nastoje da dominiraju i kontrolišu što potiče od nadmetanja za dominaciju i kontrolu koje su iskusili u detinjstvu. Većinom su odrastali u takmičarskom okruženju i došli do zaključka da svako radi za sebe. Negativna strana ove priče je to što često pokušavaju da manipulišu drugima i da ih iskoriste čak i kada bi mogli da idu direktnim putem.  Imaju problem sa bliskošću, silno je žele, ali imaju doživljaj da im je zabranjena. U vezama najpre zavode pa napuštaju iz straha da ne budu napušteni. Ponašaju se kao da im  niko ne treba, a bliskost zamenjuju dramom i uzbudjenjem. Efikasan kontakt sa njima moguće je ostvariti tako što ćete ih konfrontirati sa onim što rade. Veruju da su pametniji od drugih ljudi te će kada ih ”uhvatite“ na vas gledati kao na vrednog protivnika. Sledeći korak je da ih pitate šta to oni ustvari žele, a misle da ne mogu da dobiju. Taj korak ih poziva u osećanja, a to je deo ličnosti koji treba da integrišu kako bi zaokružili svoju ličnost. Tek tada će početi da razmišljaju o posledicama svog ponašanja.

      Svaki od nabrojanih tipova ličnosti ima svoje osobine i karakteristična ponašanja pomoću kojih relativno lako možemo odrediti o kom se tipu radi, iako ne postoji ni jedna osoba na svetu koja predstavlja čist primer bilo kog od njih. Svaka osoba predstavlja osobine najmanje dveju adaptacija  iako se kod svakog neka ispoljava kao najdominantnija. Ponekad se ona adaptacija koju pokazujemo kada smo pod stresom razlikuje od onoga šta je karakteristično za nas u normalnim okolnostima.

 

 

Image by <a href=“https://pixabay.com/users/geralt-9301/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=4389372″>Gerd Altmann</a> from <a href=“https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=4389372″>Pixabay</a>