BIRAM DA NE PROKRASTINIRAM I

Šta je prokrastinacija? Reč prokrastinacija potiče od dve latinske reči i u doslovnom prevodu znači „proselditi za sutra“. Može  se  reći  da  je  prokrastinacija  voljno  odlaganje  prethodno nameravanog sleda akcija,…

Continue Reading BIRAM DA NE PROKRASTINIRAM I

BKT metoda za lečenje iracionalnih strahova – ekspozicija (izlaganje)

Na osnovu teorijskih pretpostavki i laboratorijskih dokaza, bihejvioralno-kognitivna psihoterapija (KBT u nastavku) razvila je jednu od metoda lečenja strahova koja se zasniva na izlaganju osobe situacijama koje izazivaju strahove. Naime,…

Continue Reading BKT metoda za lečenje iracionalnih strahova – ekspozicija (izlaganje)

Kako izgleda kognitivno-bihejvioralna psihoterapija?

Kognitivno-bihejvioralna terapija je terapijski pristup psihološkim problemima zasnovana na teorijskim pretpostavkama i činjenicama o psihološkim problemima kao posledici pogrešnog učenja da na određene situacije reagujemo na neadekvatan način.  Situacije (mesta,…

Continue Reading Kako izgleda kognitivno-bihejvioralna psihoterapija?