Žarko Petrović, diplomirani psiholog, licencirani bihevioralno kognitivni psihoterapeut

Srednjoškolsko obrazovanje stekao u Americi, Houston TX.
Diplomirao psihologiju na  Filozofskom fakultetu u Nišu . Licencirani Kognitivno – bihevioralni psihoterapeut, stekao sertifikat  pod mentorstvom  dr. Jezidmira Zdravkovića. 
Radio na projektu Gerento centra u Niškoj Banji kao psiholog.
U Zavodu za mentalno zdravlje Kliničkog centra Niš, radio kao psiholog –psihodijagnostičar. Tu stekao licencu i zvanje psihologa sa položenim državnim ispitom. U Domu učenika srednjih škola radio kao psiholog na mestu defektologa za rad sa decom sa specijalnim potrebama. U psihološkom savetovalištu pri  Univerzitetu u Nišu , specijalizovao se za rad sa studentima koji pate od neurotičnih poremećaja.

Radi kao kognitivno – bihevioralni psihoterapeut od 2010. godine i stručni konsultant je na portalu Stetoskop.info. 

U kliničkoj praksi se specijalizuje za neurotske poremećaje sa akcentom na  teske slucajeve neuroze: opsesivni poremećaja, opseisivno kompulzivnog poremećaja, derealizacije i depresonalizcaije kao i sve oblike anksioznosti i straha  (panični napadi, agorafobija, anksiozni poremećaj, fobije, socijalne fobije). Značajan uspeh je pokazao u radu sa životnim problemima: gubitak značajnih osoba, gubitak smisla života, personalne životne krize i bračne krize. 

Kako bi opisali sopstveni stil psihoterapije?

Žarko: Moj stil je strog, konfrontirajući i nametljiv u insitiranju da neuroza ima poruku i da je njena uloga bitna u životu klijenta. Kombinujem prkatična znanja i stil KBT terapije sa dubinskom jungijanskom psihoanalitičkom praksom. Svere koje duboko oblikuju moj stil jesu: religija, metafizika, filozofija (Sokrat, Aristotel, Hegel), arheologija, antorpologija slovenskih naroda, evolucija, fizika, matematika, teorijska kvantna fizika…

Vlasnik i kreator sajta www.psiholosko-savetovaliste.com, zatim vlasnik psihoterapijskog kabineta agora  i youtube kanala Zarko Petrovic na kome se obrađuju najbitinije teme iz psihoterpaije, psihologije i uopšteno problema življenja.