Emilija Ranđelović, psiholog, porodični sistemski psihoterapeut, praktičar terapije igrom

Rođena u Nišu 1985. godine. Završila srednju Medicinsku školu “ Dr Miodrag Lazić”.

Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Nišu na departmanu za psihologiju. Sistemski je porodični psihoterapeut pod supervizijom u okviru Asocijacije sistemskih terapeuta koja radi po standardima Evropske asocijacije za psihoterapiju ( European Association for Psychotherapy i European Family Therapy Association- Training Institute Chamber).

Praktičar je terapije igrom od 2019. godine, kada je završila ovaj modalitet pri Internacionalnoj akademiji za terapiju igrom ( INA- International Academy for Play Therapy) od profesorke Karen Stagnitty, koja je osnivač ovog terapijskog pravca.

Radila je kao predsednik Komisije za rodnu ravnopravnost u Gradskoj opštini Pantelej na unapređivanju prava žena i upošljavanju pre svega socijalno ugroženih samohranih majki.

Od 2017. radi kao psiholog u specijalnoj školi koju pohađaju deca sa smetnjama u razvoju. Radi savetodavno sa porodicama učenika u pružanju psiholološke podške i sa učenicima na njihovoj adaptaciji i prilagođavanju na boravak u školi.

Sa klijentima radi u porodičnom, partnerskom i individualnom setingu.

Radi sa adolescentima i mladima u cilju prevazilaženja razvojnih kriza, problema u školi, problema prilagođavanja, stresa i depresije.

Sa porodicima radi u prevladavanju svakodnevnih teškoća i problema koje nose promene u porodičnoj strukturi i ciklusima (rođenja, smrt, bolesti, brakovi, separacije, gubitak posla).

Sa parovima radi u cilju unapređivanja odnosa, prevazilaženja sukoba i različitih problema (neverstvo, problemi roditeljstva, bolest partnera, nedostatak poverenja, problemi u komunikaciji).

 

Kako bi opisali stil svog psihoterapijskog rada?

 Sa puno empatije i posvećenosti pristupam svakom klijentu u radu. Trudim se da terapijski proces bude mesto poverenja u kome će se klijenti osećati sigurnim da iznesu svoje probleme. Podržavam klijente da aktivno učestvuju u terapiji, preuzimaju odgovornost i kreiraju neophodne promene.