Marija Stankov, diplomirani psiholog, pod supervizijom eklektičke psihoterpaije psihodinamske orjentacije.

Završila gimnaziju „Svetozar Marković“ u Nišu, a nakon toga osnovne i master studije psihologije na Filozofskom fakultetu u Nišu. Tokom studiranja volontirala u gradskom udruženju za pomoć osobama sa autizmom „GUPOAN“. Posle studija je bila na stručnoj praksi u ordinaciji „Anima plus“ u Nišu, zatim je radila u Centru za socijalni rad u Doljevcu i osnovnoj školi „Radoje Domanović“ u Nišu. Trenutno je volonter Psihološkog savetovališta za studente u Nišu u savetodavnom sektoru. Ima sertifikat za psihoterapeuta pod supervizijom eklektičke psihoterapije psihodinamski orijentisane i trenutno je na trećoj godini ove edukacije.

Psihoterapijski rad sa klijentima sa različitim problematikama zasniva se na psihodinamskom pristupu, a u najvećoj meri je reč o klijentima iz neurotskog spektra. Potrebno je da kod klijenta postoje motivacija i zainteresovanost za dubinsko bavljenje svojom psihom.

Kroz psihoterapijski rad se trudim da budem empatična, strpljiva i da ohrabrim klijente da bolje upoznaju svoj unutrašnji svet. Psihoterapiju vidim kao vid samospoznaje i način da klijent istinitije funkcioniše i postoji.