Gordana Vuksanović, master psiholog i kognitivno bihejvioralni psihterapeut pod supervizijom.

BIOGRAFIJA

Gordana Vuksanović, master psiholog i kognitivno bihejvioralni psihterapeut pod supervizijom.

Rođena 1988. god. Završila gimnaziju Stevan Jakovljević u Vlasotincu a zatim završila master akademske studije na Filozofskom fakultetu u Nišu, na depratmanu psihologije.

Završila teorijski deo edukacije kognitivno bihejvioralne psihoterapije i sada radi sa klijentima pod supervizijom dr prof Miodraga Stankovića. Program edukacije je strukturisan na osnovu kriterijuma Evropske asocijacije bihejvioralnih i kognitivnih terapija (European Association for Behavioural and Cognitive Therapies – EABCT) i usaglašen sa programom Saveza društava psihoterapeuta Srbije (SDPS), podrazumeva teorijski deo i supervizije praktičnog rada, kao i naučno-istraživački rad.

Stručnu psihološku praksu obavila u srednjoj školi kao stručni saradnik pri čemu je stekla značajnog iskustva u savetodavnom radu sa adolescentima.

Više godina se bavila menadžerskim poslom što je značajno iskustvo u oblasti odnosa u radnom okruženju, upravljanja konfliktima i asertivnoj komunikaciji. Takođe,

Kao psihoterapeut kognitivno-bihejvioralne orjentacije najviše se bavi depresijom, anksioznim poremećajima, komunikacijskim problemima, psihološkim krizama, i sl. Ima iskustva u psihoterapijskom radu sa žrtvama nasilja i diskriminacije, sa osobama koje prolaze kroz partnerske i bračne problemime, osobama koje prolaze kroz izazove roditeljstva, sa osobama koje prolaze kroz proces tugovanja nakon gubitka…

Kako bi opisali stil svog psihoterpiajskog rada?

Gordana: Smatram da sam tokom procesa psihoterapije posvećena klijentu, emapatična, podržavajuća i po potrebi direktivna, što je u skladu sa principima psihoterapijskog pravca koji praktikujem. Veliku pažnju posvećujem motivisanju klijenta da radi na pozitivnim pomenama, podstičem ga da se suoči sa svojim izazovima, da radi na sebi i svojim kapacitetima i poveća kvalitet svog života.