Potreba za pažnjom, zašto nam je potrebna, otkud to da je ovo jedna od najvažnijih ljudskih potreba i kako je dobiti?

 ,,Strouk“ termin iz Transakcione analize, najčešće prevodjen kao potvrda ili pažnja (radi lakšeg razumevanja u tekstu ću koristiti termin pažnja) predstavlja jedinicu prepoznavanja, stimulacije. Kao što bebe žude za dodirom,…

Continue ReadingPotreba za pažnjom, zašto nam je potrebna, otkud to da je ovo jedna od najvažnijih ljudskih potreba i kako je dobiti?