Iz naslova se vidi o čemu je reč. Odnosno o higijeni života i ovde smo da prodiskutujemo zašto je bitna i koje su njene funkcije tj., šta može da nam donese u životu. 

O psihohigijeni se jako davno pričalo, zapravo priča počinje od Demokrita koji je govorio o *dobro balansiranom životu* i on je to nazvao atraksijom. Znači ovde pričamo o nauci koja omogucava, održava i preventira probleme u mentalnom ždravlju.

Higijena života je jako veliki pojam i obuhvata tri funkcije. Prvo kao sistem nacionalnih mera koje preveniraju probleme u zdravlju populacije, odnosno način na koji se hrana pravi i suplementi koji se dodaju u tu hranu da bi bila zdravija. Zatim imamo prevenciju kao rad sa grupama koje imaju prekomernu težinu, dijagnoze i kao korektivna terapija i treće kao prevenciju relapsa bolesti i pomoći ljudima sa specijalnim potrebama.

Uzmimo na primer psihohigijenu i anksioznost. Ostvarivanjem dobre higijene dana što bi značilo da se doručkuje na vreme da se ruča na vreme, vecera na vreme, spava i tušira na vreme i da se vodi računa o kvalitetu obroka i izbacivanjem kafe koja pojačava anksioznost može da se stvori jedan fantastičan menadžment poremećaja koji će se javljati ređe i slabije.

Uzmimo depresiju na primer, ona stvara potpunu suprotnost od životne higijene, teško je istuširati se gubi se ili dobija na apetitu, gubi se osećaj smisla ulaganja u sebe i u svoju psihohigijenu, tako da je ona zapravo jedan od koraka u oporavku i vremenom ako se čovek trudi što znam da je u depresiji vrlo teško, može da pomogne u izvlačenju iz iste.

Sto se tiče strukture dana, ona se nekako nadovezuje i fantastična je da se bolest ne bi vratila, kao menadžment poremećaja i kao ostvarivanje maksimalne produktivnosti u svom životu što kao funkciju ima građenje samopouzdanja. I značajno je da kažem da kada pravite svoj plan ja ne mislim samo na obaveze već na praćenje kapaciteta koliko obaveza je moguće ispuniti što vremenom može da se povećava već i na nagrade, na hobije na šetnje, na organizaciji dana koji je kvalitetan i na koji možete biti ponosni. 

Sve ovo može fantastično da se ostvari i uz pomoć terapeuta koji bi vam pomogao u praćenju kapaciteta da vam higijena i struktura života bude na što boljem nivou nebitno koji poremećaj imate.

Još jedna značajna stvar i kako uopšte deluje psihohigijena je da vam stvara balans hormona u organizmu. Što su hormoni izbalansiraniji to se čovek prirodno oseća bolje.