• Post category:Uncategorized

Koji su faktori ozdravljena tj. šta jednostavno leči neurozu?

Neuroza je sukob nekih sila i u tom sukobu (sudaranju) imate simptome, leče se i simptomi i konflikt jer ako se budu lečili samo simptomi konflikt će ostati i neuroza će se opet javiti. Dakle, šta su faktori lečenja neuroze, šta može da utiče na neurozu da ona nestane odnosno da dodje do stabilnosti?

Ako je neuroza konflikt ili problem ako je ona destruktivno ili disfunkcionalno ponašanje to znači da u našem psihičkom sistemu postoji neka sila koja sjedinjuje, daje funkcionalnost tj. stabilnost i uravnoteženje. Ta sila uravnozeženja, sredjivanja stvari iz psihičkog, arhetipskog elementa koji se zove jastvo. Jastvo je centar psihe i njegova bitna karakteristika jeste da je svest nastala iz jastva, ono predstavlja tu integrativnu funkciju sredjivanja i regulisanja odnosa. To uskladjivanje možemo da vidimo preko snova, kada nesvesni sadržaj preko snova komunicira sa svesnim sadržajima i dešava se uskladjivanje. Pored jastva, koje ima funkciju sredjivanja i faktor odrastanja ima funkciju sredjivanja tako da tako da odrasle osobe mogu da prevazidju svoje probleme.

Treći faktor koji utiče na neurozu je psihoterapija, kada se čovek zaglavi i kada ove prve dve funkcije ne mogu same da reše problem , kroz psihoterapiju se odvija sredjivanje i dolazi do stabilnosti. U odnosu na prva dva faktora psihoterapija je najnekvalitetnija jer su prva dva faktora prirodna, psihoterapija je, po svom kvalitetu, tu treća ali zajedno čine prvi stub mentalnog zdravlja.

Nakon ova tri faktora svi ostali faktori su sekundarni odnosno manje funkcionalni ali u nekim slučajevima mogu i oni da završe posao.

Dakle ako jastvo, koje ima sredjujuću funkciju, i rast i razvoj ne uspeju da reše problem potrebno je da se javite psihoterapetu.

Video na ovu temu možete pogledati na YouTube kanalu: https://www.youtube.com/watch?v=Q6c2KhQnVkE&t=1s

Prvu besplatnu seansu možete zakazati putem e-mail-a: kabineagora@gmail.com