ŠIZOFRENIJA

Šizofrenija je teška i hronična mentalna bolest koja predstavlja kombinaciju specifičnih poremećaja psihičkih funkcija koja u značajnoj meri remeti socijalnu i radnu funkcionalnost obolele osobe. Ona spada u grupu psihotičnih…

Continue Reading ŠIZOFRENIJA