• Post category:Uncategorized

Svaki odnos, pa tako i partnerski, bračni prolazi kroz različite faze i u tim fazama ima svoje uspone i padove, periode kada nam je sa nekim lepo i kada bude tesko. Neke od nesuglasica rešimo lako, neki se reše spontano, a neke nam izgledaju nerešivo. I ma koliko se trudili da nadjemo rešenje, ostajemo zaglavljeni ili stalno iznova i iznova svedočimo istim ili sličnim neprijatnim situacijama ili razgovorima.

Terpija para pomaže da dvoje ljudi koji su uključeni u romantičnu vezu steknu uvid u svoj odnos, razreše sukob i poboljšaju zadovoljstvo u vezi koristeći razne terapijske intervencije. Najčešći problemi sa kojima se u psihoterapijskom kabinetu Agora sreću terapeuti Maja Delibasic i Marija Mijatovic kada je u pitanju bracna psihoterapija su: deljenje kućnih poslova I obaveza oko dece, nedostatak fizičke bliskosti, nedostatak pažnje od strane partnera, proširene porodične relacije, problemi nastali zbog nekog
trećeg lica ili člana proširene porodice, kao što su brat, sestra, majka otac, nesuglasice vezane zavaspitanje dece, podrška u karijeri, hrkanje i druge navike spavanja, problemi u seksualnom funkcionisanju, suočavanje sa neverom bračnog partnera I mnogi drugi. U nekim slučajevima, parovi sami reše ovakve I slične probleme, u nekim slučajevima, u odnosu dodje do krize koju partneri ma koliko se trudili ne uspevaju da reše. U ovim situacijama nam se bračni par najčešće obrati za pomoć. Tada stručno lice, psihoterapeut sa njima obavi inicijalni intervju, uzme podatke o njihovom zajedničkom životu, o tome kako je bilo ranije, a kako njihov odnos izgleda sada , iz ugla oba partnera I koja su njihova očekivanja od psihoterapije. Ovo je nešto što čini prvu seansu. Kao I svaki psihoterapijski proces, tako I ovaj ima svoje faze. Prva faza predstavlja uspostavljanja kontakta, čvrstog odnosa sa terapeutom, ova faza uključuje dijagnostičke metode,kojima terapeut dolazi do relevantnih informacija, potrebnih za dalji rad I uspostavljanje poverenja u terapeuta I psihoterapijski proces. U ovoj fazi terapeut postavlja pitanja, aktivno slusa, često I upisuje ono što klijenti imaju da kažu, po potrebi zadaje testove I upitnike kojima lakše I brže dolazi do potrebnih informacija. U kasnijim fazama klijenti postaju aktivni učesnici u procesu. Pritom se od obe osobe očekuje da budu posvećene poboljšanju odnosa, istovremeno gledajući u sopstvene snage i slabosti.

Bračna terapija može pružiti odgovore na važna pitanja parova i pomoći im da otkriju njihove pojedinačne okidače i druge aspekte. Iza naizgled nerešivog problema u vezi se najčešće krije neki nerazrešeni zastoj u ličnosti jednog od partnera ili oboje. U terapiji analiziramo problem iz aspekta obe ličnosti pojedinačno, kao I iz aspekta para. Transakciona analiza nudi modele komunikacije koje obučeni psihoterapeuti u kabinetu Agora primenjuju u terapiji parova, porodičnoj I grupnoj psihoterapiji. U analizi komunikacije analiziramo komplementarne I ukrštene transakcije, poruke koje su poslate na socijalnom I one koje se šalju na psihološkom planu, duple poruke, verbalnu kao I neverbalnu komunikaciju I ,,psihološke igre”. U terapiji analiziramo obrasce ponašanja svakog od partnera, klijenti proradjuju neka svoja disfunkcionalna uverenja koja kreiraju njihovo  vidjenje sebe I osobe sa kojom su u vezi I koja utiču na donošenje njihovih  odluka. Analiziraju se osećanja sa kojima su klijenti u kontaktu kao I ona koja su skrivena I maskirana nekim drugim osećanjima koja nisu funkcionalna ovde I sada.

Nekada je potrebno svega nekoliko seansi da bi se u psihoterapiji rešio problem sa kojim se par nosi često jako dugo, nekada je potrebno I vise vremena, u zavisnosti od samog problema, motivacije sa kojom klijenti dodju, funkcionalnosti svakog od partnera kao i zainteresovanosti I posvećenosti oba učesnika.

Terapija parova nije namenjena tome da par po svaku cenu sacuva odnos, kaze nasi terapeuti Maja Delibasic i Marija Mijatovic, već da ukoliko za to postoji obostrana motivacija taj odnos učini kvalitetnijim, jačim I postigne da taj odnos bude zadovoljavajući za obe strane. U nekim slučajevima, partneri u terapiji uvide da taj odnos nije ono što žele I u tom slučaju terapija pomaže rastavljanju ili razvodu koji obe strane prihvataju kao nešto što u njihovoj situaciji predstavlja zdravu I dobru odluku.

Ono što je naše zapažanje je da tokom terapijskih sesija i nakon toga, parovi izražavaju veće nivoe zadovoljstva I sveukupne sreće. Najveći broj parova izveštava da je dobilo pomoć koja im je potrebna. Rekli su da su im bračni terapeuti dali sredstva koja su im potrebna za donošenje efikasnijih odluka o njihovim vezama. Pored toga, poboljšalo im se celokupno mentalno i fizičko zdravlje, kao i radni učinak. Uvek je preporuka traziti pomoć psihoterapeuta u što ranijim fazama neslaganja jer to pomaže uspostavljanju pravila odnosa i brzom uspostvljanju ravnoteže sprečavajći nove probleme i neprijatne situacije koje donosi odnos koji ne funcioniše skladno.

Kabinet Agora