TREĆA FAZA RAZVOJA- MISLITI

Kako sam ranije pisala, po teoriji Pamele Levin razvoj nije linearan već se odvija ciklično. Faze kroz koje prolazimo u detinjstvu, prolazimo i kasnije u životu u odredjenim periodima, ili…

Continue Reading TREĆA FAZA RAZVOJA- MISLITI

Životni scenario–Skript:

U Transakcionoj analizi postoji koncept koji objašnjava složenost životne priče uzimajući u obzir odluke koje dete donosi samo o tome kakav će život živeti oslanjajući se pritom na poruke koje…

Continue Reading Životni scenario–Skript:

Da li znate šta Vas ganja?

 Ljudi se često obraćaju psihologu ili savetniku zato što se u nekim situacijama ponašaju na način koji im ne prija, koji im šteti... Na primer - kada ih neko zamoli…

Continue Reading Da li znate šta Vas ganja?