TREĆA FAZA RAZVOJA- MISLITI

Kako sam ranije pisala, po teoriji Pamele Levin razvoj nije linearan već se odvija ciklično. Faze kroz koje prolazimo u detinjstvu, prolazimo i kasnije u životu u odredjenim periodima, ili…

Continue Reading TREĆA FAZA RAZVOJA- MISLITI