Šta je psihoterapija?

Psihoterapija je proces koji podrazumeva namernu primenu kliničkih metoda i stavova koji su zasnovani na prihvaćenim i dokazanim psihološkim principima sa ciljem da klijent ostvari promenu ponašanja, mišljenja, osećanja i/ili drugih karakteristika ličnosti u onom pravcu koji klijent smatra poželjnim. Psihoterapija, bilo individualna, grupna ili partnerska/porodična, je dizajnirana da pruži oslobođenje od različitih simptoma (poput paničnih reakcija, anksioznosti, bezvoljnosti…) i promenu ličnosti, da poboljša kvalitet života, da podrži adaptivno funkcionisanje na poslu/u školi i u odnosima sa ljudima, da poveća verovatnoću pravljenja zdravih životnih izbora ili da ponudi drugačiju dobrobit u zavisnosti od specifične potrebe klijenta.

Osnova psihoterapije je odnos i savez koji se uspostavlja između klijenta i terapeuta, koji osim veze koja se uspostavlja između njih podrazumeva i dogovor o cilju koji žele da ostvare i zadacima koje će tretman podrazumevati. To je odnos koji se zasniva na međusobnom poverenju i poštovanju, i u kome terapeut poštuje pravilo čuvanja tajnosti dobijenih informacija.

Široko je prihvaćeno stanovište da je psihoterapija vrlo efikasan tretman većine psiholoških smetnji i poremećaja. Istraživanja pokazuju da je psihoterapija uspešan tretman većine dijagnostičkih kategorija, i da će na uspeh više uticati karakteristike klijenta, njegove sredine i sam psihoterapeut nego dijagnostikovani poremećaj. Istraživanja, takođe, pokazuju da su efekti psihoterapije dugotrajniji i da najčešće ne zahtevaju ponovni tretman, što se dešava kada se umesto psihoterapije primenjuje terapijom lekovima koja je u našoj sredini, nažalost, jako popularna. Dodatna prednost psihoterapije je što za nju nema kontraindikacija, niti negativnih propratnih efekata koje imaju lekovi. Novija dugoročna istraživanja pokazuju i da efekti psihoterapije traju i utiču na poboljšanje kvaliteta života klijenata dugo posle završenog tretmana.

Ako imate nedoumice i niste sigurni da li je psihoterapija pravi izbor za Vas, možete nam pisati na stranici kontakt ili postaviti pitanje u delu sajta sa pitanjima i odgovorima i neko od naših stručnjaka će vam se javiti u najkraćem roku.

 

Izvori istraživanja: Beutler, 2009; Beutler & Malik, 2002a, 2002b; Malik & Beutler, 2002; Wampold, 2001; Chorpita et al., 2011; Smith, Glass, & Miller, 1980; Wampold, 2001; Hollon, Stewart, & Strunk, 2006; Shedler, 2010; Abbass, et al., 2006; Anderson & Lambert, 1995; De Maat, et al., 2009; Grant, et al., 2012; Leichsenring & Rabung, 2008; Leichsenring, et al., 2004; Shedler, 2010.