Kako kognitivno-bihejvioralna terapija tumači psihološke probleme i kako se sa njima bori?

  • Post category:Uncategorized

Kognitivno- bihejvioralna terapija je psihoterapija zasnovana na pretpostavci da humani subjekt – individua kroz svoj proces odrastanja uči određene modele ponašanja, emotivnog reagovanja i načina gledanja na svet, druge ljude…

Continue ReadingKako kognitivno-bihejvioralna terapija tumači psihološke probleme i kako se sa njima bori?