Šta je to asertivnost?

 U svakodnevnom životu često se nalazimo u različitim situacijama u kojima ne odreagujemo na način koji nam se dopada, ne odreagujemo na način koji bi pomogao da se problematična situacija…

Continue Reading Šta je to asertivnost?