Prostor psihoterapijskog kabineta Agora

   Agora psihoterapijski kabinet u Nišu se prostire na 120 m2 i kreiran je tako da ponudi svojim klijentima savremeno psihoterapijsko okruženje po najvišim svetskim standardima, a da pored toga iskusni psihoterapeuti i psihijatri svojim bogatim iskustvom pruže podršku, pomoć i lečenje kroz proverene psihoterapijske metode i savremene načine komuniciranja i sprovođenja lečenja. Naše usluge su dostupne u okviru stalnog radnog vremena od 9 do 17 časova i po potrebi klijenata van radnog vremena 24 časa, sedam dana u nedelji.

Kabinet za terapiju
razvojnog spektra

Kabinet za terapiju igrom

Čekaonica
kabineta Agora

Kabinet za porodicnu i grupnu psihoterpaiju

Kabinet za individualnu psihoterapiju