Marija Mijatović

Rodjena 1986. godine u Nišu i živi u Nišu. Po zanimanju diplomirani psiholog i psihoterapeut pod supervizijom. Završila gimnaziju, a nakon toga studije psihologije na Filozofskom fakultetu u Nišu. Kao apsolvent psihologije krenula na edukaciju iz Transakcione analize u SATA Beograd pod mentorstvom Marine Banić i prošla sedmogodišnju edukaciju za psihoterapeuta. Pripravnički staž u trajanju od godinu dana obavila na Klinici za zaštitu mentalnog zdravlja KC Niš pod mentorstvom prof.Tatjane Milenković i prof.Miroslava Krstića, nakon čega i stručni ispit i stekla licencu za rad u zdravstvu kao psiholog, dijagnostičar za rad sa odraslima i decom  od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije. 

2015. godine radila u Gimnaziji Svetozar Marković kao psiholog. 

Od 2015-2017 radila sa decom, sportistima pripemu, podršku i psihoterapiju u okviru teniske akademije Živković.  Prisustvovala i aktivno učestvovala kao predavač i voditelj radionice na brojnim seminarima iz oblasti psihologije i psihoterapije. Služi se engleskim, nemačkim i ruskim  jezikom i vlada osnovama znakovnog jezika. Psihoterapijom se samostalno bavi od 2013. godine. Volontira kao psihoterapeut u psihološkom savetovalištu za studente pri Univerzitetu u Nišu od 2014. godine. Problemi sa kojima se u profesionalnom radu najčešće sreće su prevladavanje različitih životnih kriza medju kojima su suočavanje sa gubitkom, razdvajanje simbioze, prevazilaženje strahova, traumatskih iskustava, pretrpljenog nasilja i drugo, kao i fobije, anksioznost, poremećaji raspoloženja, psihosomatske tegobe.

Kao faktore koji utiču na učinkovitost terapije osim motivacije za rad od stane klijenta i vladanja teorijom i tehnikama terapije od strane psihoterapeuta izdvaja posvećenost i zainteresovanost za ličnost klijenta i problem zbog kojeg se javlja, zainteresovanost za kulturološki kontekst klijenta, razvijanje individualnog tretmana za svakog klijenta, pažljiv odnos prema stvaranju i održavanju terapijske alijanse, kao i jasan i otvoren zajednički dogovor o ciljevima rada.

Kako bi opisali stil svog psihoterpiajskog rada?

Marija: U radu sa kliejntima nastojim da obezbedim atmosferu u kojoj će se klijent osetiti podržano i zaštićeno da izađe sa onim što on jeste. Na terapeutu je da odgovori na važnom izazovu da nađe balans između demostracije moći, snage i  sa druge strane podrške i dozvole kako bi se klijent osetio sigurno.