Upoznajmo se sa terminom paranoidnost

Paranoidnost bez sumnje spada u najfascinantnije psihopatološke fenomene. Ona zauzima jedno od glavnih mesta u psihijatrijskim istraživanjima. Odredjenje koncepta paranoidnosti obuhvata različite aspekte u kojima se ona sagledava: kao vodeći…

Continue Reading Upoznajmo se sa terminom paranoidnost