Šta je terapija igrom?

Jedan od modaliteta koji koristimo u psihoterapijskom kabinetu Agora je terapija igrom. Terapija igrom predstavlja skup tehnika i metoda koje su teorijski i metodološki podržane i kroz istraživanja potvrđene kao…

Continue Reading Šta je terapija igrom?