Sava Serafiomvić, diplomirani psiholog, Psihodinamski psihoterapeut u superviziji

Sava Serafimović je rođen u Gnjilanu 1992. godine, a obrazovao se u Nišu gde i danas živi. Nakon završene gimnazije, diplomu visokog obrazovanja stekao je na Filozofskom fakultetu na Departmanu za psihologiju. Tokom studiranja učestvuje u brojnim seminarima i edukacijama, među kojima se ističu oni u oblasti profesionalne orijentacije, psihoseksualne edukacije, problema u učenju. Od 2013. godine do zatvaranja, volontira u Svratištu za decu sa ulice. Od 2014. do 2015. godine pohađa OLI psihodinamsku integrativnu psihoterapiju i završava bazični kurs. Višegodišnji volonterski rad u Psihološkom savetovalištu za studente u Nišu otpočinje kao student završne godine Psihologije i stiče značajno iskustvo iz oblasti psiholoških istraživanja, trijažnog rada, savetodavnog rada i psihoterapijskog procesa. Godine 2015. kreće na edukaciju iz psihodinamske psihoterapije u Centru za razvoj psihodrame i psihoterapije u Nišu, pod mentrostvom dr Zorana Antića, ECP. Godine 2017. stiče zvanje psihodinamskog psihoterapijskog savetnika i započinje psihoterapijski rad sa klijentima pod supervizijom. 

Koristeći psihodinamski pristup, radi sa klijentima sa različitim problematikama, među kojima se ističu poremećaji ličnosti i problemi iz neurotskog spektra.

Kako bi opisali sopstveni stil rada?

Sava: Strpljiv i empatičan, sa rekonstruktivnim, psihodinamskim pristupom koji se ne bavi posledicama, nego uzrocima psihičkih poremećaja, ali ne gubi iz vida problem zbog kog se klijent javi. Osim toga, osvrće se i na razvoj i jačanje zdravih potencijala ličnosti.

oli integrativna psihoterapija