Sanja Dimitrijević, psiholog, sistemski porodični psihoterapeut na 3. godini.

Rođena 1987. godine u Nišu. Završila gimnaziju „Stevan Sremac“ u Nišu a nakon toga studije psihologije na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu, odsek psihologija. Trenutno na trećoj godini edukacije iz sistemske porodične terapije u Nišu pod supervizijom Dr Snežane Mijalković. Edukacija se realizuje u skladu sa standardima Evropske asocijacije za psihoterapiju (European Association for Psychotherapy i European Family Therapy Association- Training Institute Chamber).

Ima višegodišnje iskustvo stečeno u radu sa onkološkim pacijentima i njihovim porodicama u svim fazama lečenje u pružanju psihološke podrške od trenutka saznavanja dijagnoze, do suočavanja sa svim ostalim izazovima koji slede: promene na telu, poteškoće u doživljaju tela, problemi seksualnosti i intimnosti, emocionalne nestabilnositi, neizvesnosti, promene u doživljavanju budućnosti, suočavanju s vlastitom prolaznosti i smrtnosti, osećaju napuštenosti i marginalizovanosti, stigmatizacijom, problemima u socijalnim kontaktima, koji se mogu javiti u svim fazama bolesti i svim fazama lečenja, koji neretko traju i nakon završetka lečenja.

Radi sa klijentima koju su u procesu tugovanja, koji se javlja usled gubitaka drage osobe, ljubimca, razvoda, raskida, gubitka posla, ali i ranjavanja, gubitaka nekog dela tela, teške bolesti i terminalne faze. Terapija je fokusirana na prihvatanje gubitka i lakše suočavanje i nošenje sa gubicima.

Obavlja savetodovni rad sa parovima kod kojih postoje teškoće u međusobnoj komunikaciji, učestale razmirice, konflikti i tenzije koji dovode da nezadovoljstva partnerskim odnosom. Rad se bazira na pružnju mogućnost da na drugačiji način partneri sagledaju svoj odnos i poteškoće na koje nailaze, uvažavajući i poštujući medjusobne želje i emocije.

Savetodavni rad se zasniva na učenju veština koje će pomoći klijentu da poboljša porodične odnose, lične probleme i prevaziđe „teške situacije“ čak i nakon završetka savetovanja.

Kako bi opisali stil svog psihoterpiajskog rada?

Sanja: Rekla bih  za sebe da sam u toku terapije empatična, podržavajuća, topla. Motovišem da počnete da radite na promenama, introspekciji, poštujem i uvažavam različitost. Podstičem klijenta da se suoči sa svojim problemima i da počne da radi na njima.

sanja