Psihološko testiranje (ili psihološka procena) predstavlja jedan od najkompleksnijih zadataka koje obavlja psiholog. To je značajno dijagnostičko sredstvo i obavlja se na zahtev psihijatra, psihoterapeuta, suda ili druge ustanove.

Psihološko testiranje se sastoji iz psihodijagnostičkog intervjua i zadavanja psihološke baterije testova. Baterija testova se sastoji iz testova sposobnosti (popularno zvanih testovi inteligencije) i testova ličnosti (koji mogu biti projektivni i neprojektivni). Postoje neki standardni testovi koji se gotovo uvek mogu naći u sastavu psihološke baterije. ali konačno psiholog, u zavisnosti od sposobnosti ispitanika i na osnovu svoje procene donosi odluku koje će testove koristiti. Testiranje treba da obavlja psiholog koji ima iskustva i posebno je obučen za to, a to su uglavnom specijalisti medicinske psihologije ili psiholozi koji imaju licencu za rad u zdravstvenim ustanovima. Posebna vrsta testiranja jeste neuropsihološko testiranje koje zahteva posebnu specijalizaciju i dodatna znanja iz oblasti neurologije.

Na osnovu svih indikatora psiholog formira svoj nalaz i mišljenje koji sadrži opis trenutne testovne efikasnosti, odnosno nivo intelektualnog funkcionisanja, karakteristike ličnosti, kao i zaključak na osnovu testovne eksploracije i posmatranja. Psihološko testiranje je zahtevno za ispitanika, može dugo trajati i zahteva fokusiranost i koncentraciju pa se ponekad obavlja u dva susreta.

Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi sa psihološkim testiranjem, testovima koje koristimo u radu sa klijentima ili bilo kakve nedoumice u vezi sa ovom temom, možete nam postaviti pitanje na sajtu ili nas kontaktirati i neko od naših saradnika će vam odgovoriti u najkraćem roku.