Milica Mitrović, psiholog, licencirani bihejvioralno kognitivni psihoterapeut,

Milica je 2006. godine završila studije psihologiju na Filozofskom fakultetu u Nišu. Doktorirala je 2016. godine na Filozofskom fakultetu u Nišu, pod mentorstvom prof. dr Bojane Dimitrijević. Zaposlena kao docent na Departmanu za psihologiju Filozofskog fakulteta u Nišu. Nastavnik je na predmetima iz oblasti kliničke psihologije. Autor je i koautor više naučnih radova.

Od 2006. do 2007. godine obavila je volonterski staž u Specijalnoj psihijatrijskoj bolnici u Gornjoj Toponici i time stekla uslov za polaganje državnog ispita, koji je  položila u Ministarstvu zdravlja u Beogradu. Tokom 2008. godine bila je zaposlena kao klinički psiholog u Specijalnoj psihijatrijskoj bolnici u Gornjoj Toponici. Radni angažman podrazumevao je individualne eksploracije sa upotrebom standardne psihodijagnostičke testovne baterije, obradu i analizu dobijenih rezultata i izradu psiholoških nalaza.

Edukaciju iz Kognitivno-bihejvioralne psihoterapije započela 2007. godine u Nišu. Nakon teorijske edukacije započinje direktan rad sa klijentima pod supervizijom prof. dr Jezdimira Zdravkovića. Tokom 2015. godine dobija sertifikat Društva bihevioralne teorije i prakse o završenoj edukaciji iz bihejvioralno-kognitivne terapije, po programu Evropske asocijacije kognitivno-bihejvioralnih terapija (EABCT) i postaje nosilac nacionalnog Sertifikata za psihoterapiju (Kognitivno-bihejvioralna psihoterapija).

Bila je angažovana kao jedan od edukatora u višegodišnjem projektu prevencije bolesti zavisnosti u osnovnim i srednjim školama u Nišu, čiji je nosilac Uprava za obrazovanje, kulturu i sport Grada Niša.

Od 2011. godine bila je angažovana kao psihoterapeut volonter i koordinator psihoterapeuta u Psihološkom savetovalištu za studente pri SKC-u Niš, sa kojim i danas povremeno sarađuje.

Angažovana je od strane Grupe za decu i mlade “Indigo” na pružanju grupne i individualne psihološke podrške službenicima za zaštitu dece i prevodiocima koji rade sa migrantima.

Pored edukacije iz Kognitivno-bihejvioralne psihoterapije završila je i sledeće edukacije: bazični trening iz Terapije prihvatanjem i posvećenošću, RE i KBT dece i adolescenata, seminar „Samopovređivanje adolescenata praktične smernice za procenu i psihoterapiju“.

Kao psihoterapeut Milica radi sa odraslim osobama, najčešće sa anksioznim poremećajima – socijalnom fobijom, paničnim poremećajem sa i bez agorafobije, generalizovanim anksioznim poremećajem i ostalim anksioznim stanjima. 

Kako bi opisali sopstveni stil psihoterapije?

Milica: Moj pristup bih opisala kao praktičan, fokusiran na problem, kreativan, što je u ujedno glavna karakterisitka bihejvioralno kognitivne terapije. Gradim empatičan, autentičan i prisan odnos sa klijentom u cilju facilitacije lečenja.

bihevioralno kognitivni psihoterapeut