Biljana Jovanović, diplomirani psiholog, specijalista medicinske psihologije, bračni savetnik u okviru sistemske porodične psihoterapije

Rodjena 1974.god. u Sremskoj Mitrovici, gde je završila Gimnaziju-prosvetni smer, a 1999. diplomirala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, smer psihologija. Od 1999.te godine živi i radi u Nišu. Zapošljava se, najpre kao  profesor psihologije u dve srednje škole, a od 2000.te zasniva stalni radni odnos u Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti-Gornja Toponica, gde i danas radi. Udata je i ima troje dece (21,18 i 9 godina).

2000.te godine je polozila  državni ispit i osposobila se za samostalni, a ubrzo i za mentorski rad psihologa u zdravstvu. 2014god. završila specijalizaciju pri Medicinskom fakultetu u Nišu (katedra za psihijatriju) i stekla zvanje specijaliste medicinske psihologije. Ima dugogodišnje iskustvo (21 godinu) u radu sa različitim kategorijama psihijatrijskih poremećaja, kao i u psihodijagnostici istih. Radi kompletnu psihološku eksploraciju ličnosti koja podrazumeva primenu testova inteligencije, inventara ličnosti kao i tehnika za specifične i složene psihopatološke poremećaje. Obavlja i procenu kognitivnog statusa za potrebe ostvarivanja prava iz domena tudje nege i pomoći u okviru gerontoške populacije, kao i psihološko testiranje za potrebe sudskog veštačenja. Od 2014.god. radi na Odeljenju za bolesti zavisnosti i bavi se pojedinačnim i grupnim  tretmanom  mladih, odraslih i njihovih porodica sa problemom od različitih oblika zavisnosti (alkoholizam, narkomanija, tabletomanija, zavisnost od kocke, igrica). Obavlja i savetodavni rad koji podrazumeva razumevanje i podrsku na putu prevazilaženja razvojnih poteškoća adolescenata, u cilju punog razvoja svih aspekata njihove ličnosti. Poseban domen njenog rada su  bračni i partnerski problemi kojima prilazi sa stanovišta znanja i tehnika sistemske porodične psihoterapije (u skladu sa programom i standardima EAPTI), a pod supervizijom evropski sertifikovanih i licenciranih porodičnih psihoterapeuta (prof.dr Nevena Čalovska Hercog). Bavi se poteškoćama u procesu prevazilaženja životnih kriza, problemima u komunikaciji medju partnerima i decom, emocionalnim udaljavanjem, konfliktnim odnosima, porodičnim tajnama, razvodom, gubicima i žalovanjem, posledicama akcidentnih dogadjaja (gubici posla, bolest ,  neverstva). Završila seminare za samopovredjivanje i REiKbt za decu i adolescente. Daje podršku i pomoć u menjanju disfunkcionalnih obrazaca u porodicama sa psihijatrijskim ili razvojno ometenim članom porodice, a sve u  cilju pospešivanja emocionalno kvalitetnijih, tolerantnijih i medjusobno podržavajućih porodičnih odnosa.

Kako bi opisali sopstveni stil rada?

Biljana: .Ono što karakteriše moj stil je pažljivo slušanje, potreba da razumem i na osnovu iskustva pronađem praktična resenja. Skoncentrisana sam na sam problem. Pokušaj je da drugi  razumeju svoju dilemu, da ga približim i kroz proces pomognem da sami prevaziđu.

psihoterapeut bracne psihoterapije