Ana Mitrović, psiholog, licencirani bihejvioralno kognitivni psihoterapeut,

Rođena 1980.godine u Nišu, živi u Nišu.

Završila gimnaziju Stevan Sremac u Nišu a nakon toga studije psihologije na Filozofskom fakultetu u Nišu. Nakon fakulteta završila četvorogodišnju edukaciju za bihejvioralno-kognitivnog terapeuta u Društvu bihejvioralne teorije i prakse u Nišu (SRABCT),  pod supervizijom prof. dr Jezdimira Zdravkovića. Edukacija traje četiri godine i usklađena je sa zahtevima i trening standardima Evropske asocijacije bihejvioralno-kognitivnih terapeuta (EABCT), kao i i Evropske asocijacije za psihoterapiju (EAP).

Nekoliko godina kao jedan od nekoliko psihoterapeuta učestvovala u  veoma uspešnom projektu Psihološko savetovalište za studente koji je podržan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i  Rektorata Univerziteta u Nišu. Na tom projektu bavila se individualnom psihoterapijom studenata sa širokim dijapazonom psiholoških problema pod supervizijom prof. dr Bojane Dimitrijević.

Od strane Uprave za obrazovanje, kulturu i sport Grada Niša izabrana za jednog od edukatora u višegodišnjem projektu prevencije bolesti zavisnosti u osnovnim i srednjim školama u Nišu i time se periodično bavi. U okviru sličnog projekta (realizovanog od strane nevladinog sektora) iz iste oblasti radila kao edukator sa populacijom studenata Univerziteta u Nišu.

Više godina se bavila menadžerskim poslom što je značajno iskustvo u oblasti odnosa u radnom okruženju, upravljanja konfliktima i asertivnoj komunikaciji.

Kao bihejvioralno kognitivni terapeut, prvo pod supervizijom a nakon sertifikovanja samostalno radi u privatnoj praksi više godina.

Kao psihoterapeut kognitivno-bihejvioralne orjentacije radi isključivo sa odraslima a najviše se bavi anksioznošću, paničnim poremećajem sa ili bez agorafobije, komunikacijskim problemima i psihološkim krizama, socijalnom fobijom i drugim anksioznim stanjima. 

Kako bi opisali stil svog psihoterpiajskog rada?

Ana: Moj rad je direktan, fokusiran na problem, jako strpljiva i čvrsto se držim bihejvioralnih principa. Orjentisana na ponašanje, tehnike i iz toga proizlazi manja empatičnost ali zbog toga je efikasnost u prvom planu.