Ovaj test je dizajniran da Vam pruži informacije kako bi Vam pomogao da shvatite kako se osećate. Rezultati ovog testa ne mogu se koristiti za dijagnozu bolesti. Ovi rezultati trebaju biti samo informativni i služe kao pomoć u donošenju odluka. Rezultati Vašeg testa pokazuju da postoje simptomi koji bi mogli biti znak agorafobije. Preporučujemo da pogledate kategoriju u aplikaciji “agorafobija”. Ako osećate da ne možete da kontrolišete svoje strahove, da ste potpuno limitirani svojim agorafobičnim simptomima potražite stručnu pomoć.

KLIKNI NA TEKST DA BI TE ODVEO NA UPITNIK