Read more about the article Šta je psihološko testiranje
Hand with pen over application form

Šta je psihološko testiranje

Psihološko testiranje (ili psihološka procena) predstavlja jedan od najkompleksnijih zadataka koje obavlja psiholog. To je značajno dijagnostičko sredstvo i obavlja se na zahtev psihijatra, psihoterapeuta, suda ili druge ustanove. Psihološko testiranje se sastoji iz psihodijagnostičkog intervjua i zadavanja psihološke baterije testova. Baterija testova se sastoji iz testova sposobnosti (popularno zvanih testovi inteligencije) i testova ličnosti (koji mogu biti projektivni i neprojektivni). Postoje neki standardni testovi koji se gotovo uvek mogu naći u sastavu psihološke baterije, ali konačno psiholog, u zavisnosti od sposobnosti ispitanika i na osnovu svoje procene donosi odluku koje će testove koristiti. Testiranje treba da obavlja psiholog koji ima iskustva i posebno je obučen za to, a to su uglavnom specijalisti medicinske psihologije ili psiholozi koji imaju licencu za rad u zdravstvenim ustanovima. Posebna vrsta testiranja jeste neuropsihološko testiranje koje zahteva posebnu specijalizaciju i dodatna znanja iz oblasti neurologije. Na osnovu svih indikatora psiholog formira svoj nalaz i mišljenje koji sadrži opis trenutne testovne efikasnosti, odnosno nivo intelektualnog funkcionisanja, karakteristike ličnosti, kao i zaključak na osnovu testovne eksploracije i posmatranja. Psihološko testiranje je zahtevno za ispitanika, može dugo trajati i zahteva fokusiranost i koncentraciju pa se ponekad obavlja u dva susreta. Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi sa psihološkim testiranjem, testovima koje koristimo u radu sa klijentima ili bilo kakve nedoumice u vezi sa ovom temom, možete nam postaviti pitanje na sajtu ili nas kontaktirati i neko od naših saradnika će vam odgovoriti u najkraćem roku.

Continue ReadingŠta je psihološko testiranje
Read more about the article Shvatanje psihosomatskih poremećaja i rad sa njima<br>u Geštalt psihoterapiji
Sick brunette having stomachache in the living room

Shvatanje psihosomatskih poremećaja i rad sa njima
u Geštalt psihoterapiji

Psihosomatska oboljenja su oboljenja različitih organa i sistema kod kojih emocionalni faktoriigraju važnu, možda čak i jedinu, uzročnu ulogu. Važno je naglasiti da ova oboljenja imaju svojesomatske činioce (npr. znanja…

Continue ReadingShvatanje psihosomatskih poremećaja i rad sa njima
u Geštalt psihoterapiji