Pred Vama je spisak uobičajenih simptoma depresivnosti. Pažljivo pročitajte svaki navedeni simptom. Naznačite koliko Vam je smetao svaki simptom tokom prethodnih nedelju dana uključujući i danas, štikliranjem opisa u odgovarajućem prostoru u koloni, pored svakog simptoma. Obratite pažnju da se ocenjuju simptomi u protekla 7 dana, i takodje da covek ne mora da ima sve simptome sa spiska već samo one koji su karakteristični za njega samog.

Vase ime
Vas e-mail
1. Da li i koliko ste tužni?
2. Da li ste i koliko obeshrabreni u odnosu na budućnost?
3. Da li se i koliko osećate promašenim?
4. Kako se osećate?
5. Da li osećate krivicu?
6. Da li osećate da ste kažnjeni?
7. Da li ste i koliko razočarani samim sobom?
8. Da li ste i koliko kritični prema sebi?
9. Koji je Vaš stav o samoubistvu?
10. Da li i koliko često plačete?
11. Da li ste i koliko razdražljivi?
12. Da li ste i koliko izgubili interesovanje za druge ljude?
13. Da li ste u stanju da donosite odluke?
14. Kako se osećate povodom svog fizičkog izgleda?
15. Da li i koliko mozete da radite?
16. Da li spavate dobro?
17. Da li se i koliko zamarate?
18. Kakav Vam je apetit i da li ga imate?
19. Da li ste u poslednje vreme izgubili na težini?
20. Da li i koliko brinete o svom zdravlju?
21. Da li imate voglju za seksualnim odnosima?