,,Kako izgleda psihoterapija ukoliko smo terapeut i ja prostorno razdvojeni, a između nas posreduje tehnologija?’’ ,,Može li online terapija uopšte funkcionisati?’’ ,,Da li ću moći da ostvarim kontakt sa terapeutom?’’ ,,Može li virtuelni prostor garantovati poverljivost?…’’ Kada je reč o započinjanju terapijskog procesa online, mnogo je pitanja.

Pre pandemije, psihoterapeuti koji primenjivali terapiju u online formatu bili su malobrojni. Međutim, novonastala kriza podstakla je terapeute da se kreativno adaptiraju na izmenjen način rada i bivanja sa klijentima, prevazilazeći fizičku odvojenost savremenom tehnologijom. Ovaj pokret otvorio je jedan neistražen prostor ispunjen novim mogućnostima, ali i nedoumicama.

Hajde najpre da vidimo kako kreirati seting. U online okruženju, naše kontakt funkcije gledanja, slušanja i govora bivaju posredovane kamerom, slušalicama i mikrofonom. Stoga će vam potreban uređaj gde su kamera i mikrofon funkcionalni, a ukoliko želite, možete koristiti i slušalice. Potrebno je i prethodno dogovoriti sa terapeutom na kojoj platformi ćete se sresti. Budući da se oslanjamo na to da će tehnologija držati proces, potreban je stabilan internet signal, a dobro je da postoje rezervni uređaj i alternativna internet konekcija ukoliko WiFi izneveri.

Šta ukoliko ipak dođe do ometanja? Geštalt terapija oslanja se na princip potencijalne relevantnosti, prema kome sve što postoji u polju, zaslužuje da postoji. Svaki element polja može postati figura i fokus rada, uključujući i prekide konekcije, ometanja, izostanak fizičkog kontakta… Na primer, zamislimo da ste na seansu došli sa jednom temom. Međutim, u toku video poziva kamera se stalno iskljuluje i to počinje da vas iritira i izbacuje iz procesa. U tim prilikama, sasvim je legitimno svoj doživljaj podeliti sa terapeutom. Možda vas istraživanje te interupcije u sad i ovde i šta to za vas znači odvede do nekih značajnih uvida.

Još jedan od principa geštalt terapije jeste princip sadašnjosti, prema kome sve što se dešava, dešava se ovde i sada. Međutim, u virtuelnoj seansi polje proširuje na ovde, sada i tamo, i za terapeuta i za klijenta. I terapeut i klijent istovremeno su i zajedno, i svaki u svom prostoru. To nosi izvesne prednosti. Fizička udaljenost biva premošćena, pa možete komunicirati sa terapeutom dok ste u različitim gradovima, ili čak na suprotnim delovima sveta! Takođe, možete biti podržani sopstvenim okruženjem – možete se javiti iz bašte ili iz najudobnije sobe, možete koristiti jastuke, ćebad, različite lične predmete, fotografije, tu može biti prisutan i ljubimac… Takođe, bivanje u sopstvenom prostoru može uštedeti vreme i dodatne troškove puta do psihoterapijskog kabineta i nazad.

Međutim, to tamo nosi i izvesne nedoumice. Ukoliko vas bilo šta brine po pitanju poverljivosti, toga da li ste sami u prostoru, da li još neko može da vas čuje… uvek postoji opcija da podelite sa terapeutom sve što vas zbunjuje ili brine. Takođe, možete u dogovoru sa terapeutom izabrati i platformu u koju imate najviše poverenja.

Istina je i da se, kada se prenesu u online kontekst, pojedine psihoterapijske tehnike i njihov efekat modifikuju. Ipak, ono što leči nije tehnika, već odnos, ljudski susret. Zato online terapija možda ne nudi idealne, ali može pružiti dovoljno dobre uslove za rad, dok smo ispred svojih ekrana, u odvojenim prostorima zajedno.

Kristina Milević, edukant geštalt terapije

Literatura:

European Association for Psychotherapy – EAP (2020). Interim Advice for Conducting Psychotherapy Online. http://news.europsyche.org/eap_member_information_20_covid19/EAPonlineGuidance.pdf. Pristupljeno 13.10.2022.

Gonzi, M. (2020). COVID-19: Our Response as Gestalt Psychotherapists. British Gestalt Journal, Vol. 29, No. 1, 3–11.

Opačić, S. (2021). Teorija polja i osnovni principi ili zakonitosti polja. Predavanje iz Teorije geštalt psihoterapije. Studio za edukaciju Beograd

Stojanović, M. (2020). Geštalt psihoterapeut u virtuelnoj i terapiji licem u lice. Svečana konferencija povodom trideset godina postojanja EAPTI – SEB pod nazivom ,,Geštalt psihoterapija – primena i najnovija istraživanja’’.