Read more about the article Šta je psihološko testiranje
Hand with pen over application form

Šta je psihološko testiranje

  • Post category:Uncategorized

Psihološko testiranje (ili psihološka procena) predstavlja jedan od najkompleksnijih zadataka koje obavlja psiholog. To je značajno dijagnostičko sredstvo i obavlja se na zahtev psihijatra, psihoterapeuta, suda ili druge ustanove. Psihološko testiranje se sastoji iz psihodijagnostičkog intervjua i zadavanja psihološke baterije testova. Baterija testova se sastoji iz testova sposobnosti (popularno zvanih testovi inteligencije) i testova ličnosti (koji mogu biti projektivni i neprojektivni). Postoje neki standardni testovi koji se gotovo uvek mogu naći u sastavu psihološke baterije, ali konačno psiholog, u zavisnosti od sposobnosti ispitanika i na osnovu svoje procene donosi odluku koje će testove koristiti. Testiranje treba da obavlja psiholog koji ima iskustva i posebno je obučen za to, a to su uglavnom specijalisti medicinske psihologije ili psiholozi koji imaju licencu za rad u zdravstvenim ustanovima. Posebna vrsta testiranja jeste neuropsihološko testiranje koje zahteva posebnu specijalizaciju i dodatna znanja iz oblasti neurologije. Na osnovu svih indikatora psiholog formira svoj nalaz i mišljenje koji sadrži opis trenutne testovne efikasnosti, odnosno nivo intelektualnog funkcionisanja, karakteristike ličnosti, kao i zaključak na osnovu testovne eksploracije i posmatranja. Psihološko testiranje je zahtevno za ispitanika, može dugo trajati i zahteva fokusiranost i koncentraciju pa se ponekad obavlja u dva susreta. Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi sa psihološkim testiranjem, testovima koje koristimo u radu sa klijentima ili bilo kakve nedoumice u vezi sa ovom temom, možete nam postaviti pitanje na sajtu ili nas kontaktirati i neko od naših saradnika će vam odgovoriti u najkraćem roku.

Continue ReadingŠta je psihološko testiranje
Read more about the article Shvatanje psihosomatskih poremećaja i rad sa njima<br>u Geštalt psihoterapiji
Sick brunette having stomachache in the living room

Shvatanje psihosomatskih poremećaja i rad sa njima
u Geštalt psihoterapiji

Psihosomatska oboljenja su oboljenja različitih organa i sistema kod kojih emocionalni faktoriigraju važnu, možda čak i jedinu, uzročnu ulogu. Važno je naglasiti da ova oboljenja imaju svojesomatske činioce (npr. znanja…

Continue ReadingShvatanje psihosomatskih poremećaja i rad sa njima
u Geštalt psihoterapiji