Opsesivno-kompulzivni poremećaj je jedna od najpoznatijih neuroza. OKP predstavlja neurotski poremećaj koji karakterišu opsesivne misli i kompulzivne radnje. Osoba koja pati od ovog tipa neuroze svakodnevno se suočava sa prisilnim mislima kojima ne može da se odupre, te podstaknuta strahom pribegava obavljanju različitih prinudnih radnji. Često je u pitanju nužda da se (ne)parni stepenik zgazi određenom nogom, da se lupne o sto konkretan broj puta, da se na posao odlazi isključivo jednim istim putem i tome slično. S obzirom na upečatljivost i uočljivost simptoma OKP-a, ne čudi da je u pop kulturi ovo jedan od najobrađivanijih poremećaja – naime, veliki je broj filmova koji manje ili više verno prikazuju sa čim se sve susreće osoba koja pati od opsesivno-kompulzivne neuroze (serija Monk, španski film Toc-toc, Aviator i drugi).
Opisi poremećaja koje danas možemo podvesti pod OKP susreću se i u pojedinim tekstovima koji datiraju još iz srednjeg veka, međutim, sistematskom bavljenju ovim
problemom prvi je pristupio otac psihoanalize Sigmund Frojd, odvojivši “opsesivnu neurozu” od neurastenije. Dakle, OKP nije isključivo “bolest savremenog čoveka”, već je problem sa kojim se ljudi bore vekovima. Međutim, da li je svaka ponovljena radnja i svaka uznemiravajuća misao (rani) znak prisustva OKP-a? Ne.
Kako prepoznati razliku? Danas se na Instagramu i sličnim društvenim mrežama mogu naći popularni klipovi u kojima ljudi mogu videti nepravilno isečeno parče pice, “loše” raspoređene knjige po policama, nered na stolu itd. sa opisom da takve stvari “trigeruju” ljude koji imaju OKP. U normalnom razvoju se mogu uočiti faze kroz koje se dešava da mlade osobe imaju iracionalnu potrebu da čine prethodno navedeno, da hodaju od određenoj pravoj liniji, da broje svoje korake kako bi stali na tačno određenoj cifri, da nešto gaze isključivo levom ili desnom nogom, da imaju tačan raspored knjiga na polici i tako dalje. OKP je ipak neuroza koje može da ugrozi normalno obavljanje svakodnevnih aktivnosti. Kod osoba koje pate od OKP-a, obavaljanje prinudnih radnji zauzima veliku količinu vremena, dobar deo dana je posvećen tim nužnim aktivnostima, a njihovo neobavljanje izaziva ekstremnu uznemirenost i nesposobnost da se nastavi sa ostalim aktivnostima i obavlja išta drugo.
Tipični strahovi koji se vezuju za OKP su strah od prljavštine, asimetričnost koja unosi nemir i potrebu da se nešto “ispravi”, strah od gubljenja kontrole i nanošenja ozleda sebi i drugima, nekontrolisane obuzimajuće misli često agresivnog, seksualnog, a neretko i religijskog karaktera. Najveći strah osoba sa ovom neurozom je strah od gubitka kontrole.

Ukoliko imate problem koji vas uznemirava, ometa u svakodnevnom funkcionisanju,
osećate se onemogućeno da vodite zdrav i ispunjen život, naš tim je tu da sa vama razgovara i pomogne vam da svoj život učinite boljim.